“OTOMOTİVİN GELECEĞİ VE CAZİBE MERKEZİ KONYA” PANELİ VE

İKİLİ GÖRÜŞMELER PROGRAMI

Ülkemizde otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler ışığında bu sektörün Konya’da çeşitli yönleriyle ele alınması, sektördeki önemli değişimlerin değerlendirilmesi, mevcut yapılar ile bu değişimin çizdiği yolda rekabetçilik için ülke olarak farklı mekanizmalar geliştirmemiz gerekliliği, rekabetçiliğin geliştirilmesi ve ne tür Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarının gerektiği konularına odaklı olarak Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Konya Sanayi Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansı işbirliği ile 09 Kasım 2017 Perşembe günü Dedeman Otel’de 08.30’daOTOMOTİVİN GELECEĞİ VE CAZİBE MERKEZİ KONYA” başlıklı bir panel organize edilecektir.

Türk otomotiv sanayisinde önemli bir yer tutan; Otosan, Otokar, Karsan, Fiat ve Petrol Ofisi’nde yöneticilik yapmış ve yerli otomobil üretim ortaklığında yer alan firmalardan biri olan Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nahum’un yanı sıra endüstriyel analiz, araştırma ve danışmanlık firması Frost&Sullivan’dan Melih Nalcıoğlu, Ar-Ge ve danışmanlık hizmeti sunan Sistem Global Danışmanlık firmasından Hüseyin Karslıoğlu ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’ndan Kağan Yıldırım panelist olarak katılım sağlayacağı etkinlikte Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri Osman Sever moderatör olarak yer alacaktır.

Ayrıca, program kapsamında panelistlerle firmalarımız arasında ikili görüşmeler de organize edilecektir. İkili görüşmelere katılmak isteyen firmalarımızın aşağıdaki kutucukta yer alan bilgileri doldurmasını istirham ederiz.

İlgili panelimize tüm firmalarımızı davet eder, saygılar sunarız.

Program akışı:

08.30-.09.00   Kayıt

09.00-09.15    Açılış Konuşmaları

09.15-09.45    Konya Yatırım Ortamı ve Konya Otomotiv Sektörü

· Memiş KÜTÜKCÜ – Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

09.45-12.15    Panel

Moderatör: Osman SEVER

                                           Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri

Panelistler:

· Jan NAHUM

Kıraça Holding

· Kağan YILDIRIM

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

· Melih NALCIOĞLU

Frost&Sullivan

· Hüseyin KARSLIOĞLU

Sistem Global Danışmanlık

12.15-12.45    Soru-cevap ve kapanış