Hakkımızda

Konya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KONESOB); T.C Anayasa'sının 135. maddesinde belirlenen esaslara ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre 21 Temmuz 1966'da kurulmuş olan, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz, yöneticileri yargı gözetiminde bağımsız seçimlerle iş başına gelen bir meslek kuruluşudur. 2018 yılı itibarıyla KONESOB’a  84 esnaf ve sanatkar odası kayıtlıdır.

KONESOB; Konya ilinde küçük ölçekli işletmeleri temsil eden, il genelinde en fazla üyeye sahip meslek kuruluşudur. Yöneticilerinin seçimle iş başına gelmesi ve iç yönetimlerinde bağımsız olması nedeniyle aynı zamanda sivil toplum kuruluşudur. KONESOB üyesi olan küçük ölçekli işletmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil eder, üyelerinin gelişmeleri için gerekli girişimlerde bulunur, üyelerinin çıkarlarını korumak için bir lobi kuruluşu gibi çalışır.

KONESOB’un mülkiyeti kendisine ait ve gerekli ekipmanla donatılmış ofisleri bulunan hizmet binası, genel sekreter, eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, hukuk müşaviri, sicil müdürü olmak üzere bu müdürlüklerde çalışan 12 tam zamanlı personeli bulunmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda yarı zamanlı olarak personel çalıştırılmaktadır.

9 kişiden oluşan yönetim kurulu, 5 kişiden oluşan denetim kurulu KONESOB’u yönetmektedir.

Esnaf ve sanatkarlar daha az yatırımla üreten, emek-yoğun çalışarak istihdam yaratan, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını azaltan, gelirin dengeli dağılımına katkıda bulunan, toplumsal ve sosyal istikrara katkılarıyla denge unsuru olan işletmelerdir. 494 meslek dalı bu örgüt yapısının altında yer almaktadır.

KONESOB’a bağlı yaklaşık 53.000 işletme bulunmaktadır. Bu işletmeler yanlarında çalışanlarla birlikte Konya ilindeki istihdama ve üretime önemli bir katkı sağlamaktadır. Gelişen ekonomik koşullar esnaf ve sanatkarların hayat boyu öğrenme kültürü edinerek değişim ve dönüşüm süreci yaşamasını gerektirmektedir. KONESOB esnaf ve sanatkarların yeni teknolojileri kullanarak, iyi uygulamaları görerek işlerini geliştirmeleri ve il ekonomisine katkı sağlamalarını hedeflemekte,  mesleki eğitim veren okul ve kurumlarla; hem esnaf ve sanatkarların hem de yanlarında çalışanların teorik ve pratik eğitimin sağlanmasında işbirliği yapmaktadır.

 KONESOB bünyesinde Mesleki Eğitimi Geliştirme Kurulu ve İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu olmak üzere, yönetim kuruluna işletmelerin mesleki eğitimle ilgili ihtiyaçlarını tespit ederek ve öneriler geliştirerek  danışmanlık desteği sunan iki kurul bulunmaktadır.