Başkanın Mesajı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile kurulmuştur. KONESOB kendisine üye  84 esnaf ve sanatkar odası,  bu odalarda görev yapan 2000’e yakın yönetici ve çalışanı, 50.000’e yakın esnaf ve sanatkar üyesi ile yaygın bir örgütlenme ağına sahip, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz güçlü bir meslek kuruluşudur.

KONESOB’un asli görevi; üyesi olan esnaf ve sanatkar odalarının, esnaf ve sanatkar üyelerinin ve yanlarında çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onları temsil etmek, gelişme ve ilerlemeleri amacıyla gerekli girişimlerde bulunmaktır. 1966 yılında kurulan KONESOB; Konya ilinde 494 meslek dalında faaliyet gösteren 50.000 esnaf ve sanatkarı temsil etmenin ağır sorumluluğunu taşımaktadır.

KONESOB üyesi olan esnaf ve sanatkarların ve esnaf ve sanatkar odalarının bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla internet sayfasını yeni bir bakış açısıyla yenilemiş ve siz değerli kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Sizlerden gelecek eleştiriler ve öneriler doğrultusunda sürekli olarak güncellenecek olan internet sayfamız, esnaf ve sanatkarlarımız ve odalarımız için buluşma noktası ve aynı zamanda bir bilgi kaynağı olacaktır.

KONESOB Yönetim Kurulu adına hepinize saygılar sunuyorum.

Ali Osman KARAMERCAN